1. pl
 2. en

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 
Zgodnie z art. 13. Oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ) ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1)zwanego dalej RODO, informujemy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Nobilla Sp. z o.o. SP. K.

Nisko 37-400,ul. Nowa 32

Nip: 6020114477  REGON: 180573621

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się i skontaktować z Administratorem danych pod adresem e-mail nobilla@nobillapoland.com lub telefonicznie 15 841 42 50.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku:

  • z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności sporządzania i przechowywania dokumentacji: faktur/dokumentów sprzedaży i zakupu i innych dokumentów księgowych,

  • z komunikacją związaną ze świadczeniem usług konfekcjonowania, odpowiedzi na zapytania ofertowe  i mogą być przekazywane naszym zaufanym partnerom tj. drukarnie, kartoniarnie, producenci opakowań itp. celem realizacji usługi,

  • z wykonywaniem umowy, której Pan/Pani może być stroną.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a RODO.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 1 i 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. GIODO.

Cartons and display type cartons 

Bottles, carnisters and jars

Doypacks and bags

RODO

Disinfectants

De-icing agents

e-mail: nobilla@nobillapoland.com

Tel.  +48 15 841 42 50

Tel. kom. +48 696 065 479

Swimming pool chemicals

Water–soluble sachets

Contact

Products

Co-packing services

©Copyright NOBILLA