1. pl
  2. en
Logo Nobilla Poland Konfekcjonowanie towaru

Konfekcjonowanie chemii gospodarczej

Czym jest konfekcjonowanie chemii gospodarczej?

Konfekcjonowanie chemii gospodarczej odbywa się z wykorzystaniem dedykowanych urządzeń i maszyn, które zapewniają najbardziej możliwie wydajny proces pakowania i napełniania. Produkty chemii gospodarczej mogą występować w postaci płynnej lub sypkiej (proszki lub granulaty). Proces przepakowywania produktów chemicznych odbywa się z zastosowaniem wszelkich norm i zasad bezpieczeństwa. 

Pakowanie chemii gospodarczej

Proces pakowania chemii gospodarczej powinien odbywać się z uwzględnieniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i zasad ochrony środowiska. Produkty chemii gospodarczej ze względu na swoje właściwości i przeznaczenie powinny być pakowane ze szczególną starannością. Ważne jest, aby opakowania były trwałe i mocne, uniemożliwiające rozlanie lub rozsypanie towaru na zewnątrz.  

 

Chemia gospodarcza to wszelkiego rodzaju środki chemiczne do utrzymania czystości dedykowane do gospodarstw domowych, środki ochrony roślin i nawozy oraz płyny przemysłowe.

 

Produkty chemiczne często trafiają do tych samych punktów sprzedaży co produkty żywnościowe. Towary te są wiele razy pakowane przez kupujących do jednego kosza na zakupy. Jest więc ważne, aby środki chemiczne miały odpowiednie opakowania i nie przedostały się do produktów spożywczych.

Rozlewanie chemii gospodarczej

Rozlewanie chemii gospodarczej odbywa się poprzez automatyczną linię do rozlewu cieczy i zakrętarkę.

Linie rozlewnicze wyposażone są w systemy napełniania i dozowania, czujniki uszkodzonej butelki oraz systemy paletyzacji.  Cały proces rozlewania kontrolowany jest poprzez czujniki świetlne kontrolujące wyjście i wejście produktu. 

 

Linie rozlewnicze rozbudowywane są o dodatkowy sprzęt w zależności od rodzaju, ilości i objętości konfekcjowanego płynu.  

 

Napełniane mogą być butelki, słoiki, kanistry, puszki oraz wiaderka.

Konfekcjonujemy nawozy płynne, adiuwanty, środki ochrony roślin, chemię budowlaną, rozpuszczalniki, odżywki, suplementy, oleje i smary.  

Na zdjęciu widoczne różnego rodzaju opakowania, butelki, słoiki, kanistry, puszki do konfekcjonowanie chemii gospodarczej

Rodzaje opakowań wykorzystywanych do konfekcjonowania

W procesie konfekcjonowania wykorzystywane są różnego rodzaju opakowania. Opakowanie oprócz walorów estetycznych mających wpływ na sprzedaż, powinno zabezpieczać towar przed przedostaniem się na zewnątrz.

 

Chemia gospodarcza należy do środków o specyficznych właściwościach, dlatego rodzaj i jakość opakowania jest równie ważna jak w branży spożywczej.

 

Opakowania przeznaczone do konfekcjonowania chemii gospodarczej powinny cechować się trwałością i odpornością na działanie czynników zewnętrznych, solidnym wykonaniem i dobrą jakością. Kluczowy jest również system zamykania opakowania, utrudniający otwarcie przez dzieci.

Etykietowanie opakowań chemii gospodarczej

W przypadku konfekcjonowania chemii gospodarczej szczególne znaczenie ma oznakowanie opakowania. Etykietowanie opakowania jest dokładnie opisane w ustawie "o substancjach chemicznych i ich mieszaninach". Etykieta na "pojemnikach i zbiornikach służących do przechowywania substancji niebezpiecznych" powinna zawierać szereg informacji: 

  • czytelne oznakowanie ostrzegawcze,

  • instrukcję i informację o warunkach korzystania i przechowywania wraz z dodatkowymi ostrzeżeniami,

  • logotyp i informację o producencie. 

Etykietowanie - na zdjęciiu rolka z etykietami z logo Nobilla Poland używanych przy konfekcjonowaniu chemii gospodarczej
Logo Nobilla Poland

Usługi konfekcjonowania

Saszetki wodorozpuszczalne i torebki

Doypacki i worki

Butelki, kanistry i słoiki

Kartony, display-e

Produkty

Chemia basenowa

Stoper przeciwlodowy

Środki odkażające

Kontakt

Tel. kom. +48 696 065 479

Tel.  +48 15 841 42 50

e-mail: nobilla@nobillapoland.com

RODO

©Copyright NOBILLA